PŘESNÉ PISTOLE I PŘESNÉ STROJÍRENSTVÍ

Vydáno 2.11.2017

Zbrojovka není jen pro zbrojení. Několik úhlů pohledu divize, která dodává důležité strojírenské komponenty pro automotive, energetiku, ale i pro letecký průmysl, nám umožnil Jaroslav Hruška, ředitel společnosti Česká zbrojovka a.s., CZ-AUTO.

 

Když se řekne Česká zbrojovka, představí si česká veřejnost tradiční světoznámou firmu vyrábějící špičkové ruční zbraně – můžete nám prosím představit divizi CZ-AUTO?

Česká zbrojovka je významná česká strojírenská společnost. Známá je především jako výrobce ručních palných zbraní, které exportuje do 90 zemí světa.

Významnou součástí výrobního programu České zbrojovky jsou ale také dodávky pro automobilový a letecký průmysl, které jsou realizovány pod značkou CZ-AUTO.

V oblasti automotive působí CZ-AUTO od roku 1999. V současné době patříme mezi dva největší producenty speciálních hliníkových komponentů do klimatizačních systémů osobních a nákladních automobilů (tzv. fitinků) v Evropě. Loni jsme vyrobili přes 30 milionů těchto výrobků. Denně jsme schopni vyprodukovat zhruba 100 tisíc těchto kusů.

 

PISTOLE, KLIMATIZACE A LETECKÉ MOTORY

 

V oblasti leteckého průmyslu se specializujeme na výrobu leteckých komponentů a sestav. Před více než 40 lety začala Česká zbrojovka vyrábět převodovky pro letecký turbovrtulový motor Walter M601, v současné době se prostřednictvím CZ-AUTO zaměřujeme na výrobu dvou sestav – skříně pohonů a reduktory otáček pro turbovrtulový motor GE H80, včetně generálních oprav uvedených sestav.

Naším třetím výrobním pilířem je výroba ozubených kol a hřídelí; zde se zaměřujeme hlavně na čelní ozubená kola s vnějším přímým a šikmým ozubením, dále ozubené hřídele a pastorky. Speciál­ním druhem výroby jsou pak ozubená kola do převodovek leteckých motorů. Z hlediska náročnosti výroby patří z této oblasti mezi naše nejzajímavější produkty torzní hřídele a kola s vnitřním ozubením. V případě torzní hřídele jde o jednu z hlavních součástí leteckého motoru. Je velmi náročná na výrobu a použité technologie. Výsledný produkt prochází v naší výrobě postupně soustružením, obrážením, odvalovacím frézováním, tepelným zpracováním a povrchovou úpravou (broušení, mědění). Při výrobě torzní hřídele jsou kladeny velké nároky na přesnost, obvodové házení a povrchovou kvalitu opracování. S tímto jsou spojeny také vysoká náročnost na kontrolu povrchu, kvalitu vstupního materiálu a jeho tepelné zpracování, pevnost, přesnost. Další naší výrobní specialitou je korunové kolo s vnitřním ozubením, které se používá v reduktoru leteckého motoru. Produkt je z hlediska výroby náročný zejména kvůli vysoké přesnosti broušení ozubení.

Považujete stav společnosti za stabilizovaný?

V poslední době nedošlo k žádným zásadnějším změnám anebo turbulentním situacím, což je určitě dobře. CZ-AUTO kontinuálně roste je úspěšné v získávání nových zakázek a má optimálně vytížené své výrobní kapacity. To je samozřejmě důležité pro další rozvoj a pro realizaci dalších technologických investic do rozšiřování výroby a zvyšování produktivity. Samozřejmě máme vize a záměry, ale ty si z pochopitelných důvodů necháme prozatím pro sebe.

Pravidelně každým rokem investujeme v řádech desítek milionů korun, přičemž drtivá většina prostředků jde nejčastěji do nových vysoce produktivních technologií.

Jaká je skladba vašich zákazníků?

Více jak 60 procent naší výroby míří na export. Velká část z toho putuje do evropských zemí, zejména Německa, Maďarska, Rumunska anebo Francie, stále více se nám ale daří na severoamerickém trhu.

V sektoru automotive působíme jako tier 2 dodavatel. Mezi naše klíčové zákazníky patří společnosti specializující se na výrobu a kompletaci klimatizačních systémů. Napřímo žádné automobilce své produkty nedodáváme.

V našich zbývajících výrobních programech patří mezi naše klienty společnosti, které se pohybují převážně v leteckém a energetickém průmyslu, kde jsou naše produkty součástí složitých strojních zařízení, jako jsou reduktory, převodové skříně, motory. Nicméně dodáváme ale také do celé řady jiných průmyslových odvětví. Například naše ozubená kola jsou součástí různých převodovek navijáků, převodovek pro speciální průmyslové aplikace, najdete je také v různých dopravnících, převodech motocyklů, čerpadlech, kompresorech, lisech apod.

 

BEZ NAŠICH OZUBENÝCH KOL SE NEJEZDÍ, NEČERPÁ, NELISUJE, NELÉTÁ

 

Z oblasti leteckého průmyslu je známá naše dlouhodobá spolupráce se společností GE Aviation. Ta v podstatě probíhá již přes 40 let, protože Česká zbrojovka byla původním dodavatelem převodovek pro motor M601, který se primárně používal v letadlech L 410. Poté co GE převzalo společnost Walter, došlo k výraznému rozšíření spolupráce mezi GE a Českou zbrojovkou. V současnosti dodáváme pro GE speciální letecké převodovky (reduktor otáček, skříň pohonu), které jsou dále implementovány do turbovrtulových motorů řady H80. Zároveň pro GE zabezpečujeme generální opravy obou těchto motorů (M601 a H80). Aktuálně pracujeme na vývoji a přípravě výroby převodovky pro motor H80 určený pro akrobatická letadla.

Kam směřují hlavní inovační síly?

Primárně se snažíme sledovat trendy v našem klíčovém výrobním programu, a to ve výrobě fitinků. Zde je u dodavatelů patrný stále větší tlak na cenu a následně na schopnost rychle a operativně reagovat na jejich požadavky. Stále více proto každým rokem posilujeme naše výrobní kapacity, zaměřujeme se zejména na vysoce produktivní technologie, které jsou plně automatizované a maximálně efektivní. Pravidelně rozšiřujeme a modernizujeme také náš ostatní výrobní program, který je zaměřený na dokončovací procesy, jako jsou povrchové úpravy, tepelné zpracování, průmyslové čištění apod.

Jste spokojeni s vývojem hospodářských výsledků?

Tržby CZ-AUTO činily v roce 2016 cca 500 milionů korun. Podíl na tržbách celé České zbrojovky byl tehdy okolo 15 procent. Oproti předchozímu roku došlo k nárůstu o více než 10 procent.

Přibližně 70 procent z našich celkových tržeb tvoří dodávky pro automobilový průmysl. Tyto díly jsou dodávány zejména zákazníkům v Evropě (70 procent), v Severní Americe (25 procent) a zbývajících pět procent zákazníkům v Asii.

 

DÍKY TECHNOLOGII ROSTEME V SEVERNÍ AMERICE

 

V posledním roce jsme posílili především v dodávkách fitinků do Severní Ameriky. Je to pro nás velmi zajímavý a perspektivní trh. Působíme zde již několik let a daří se nám zde především díky pravidelné modernizaci našeho technologického zázemí, která nám umožňuje konkurovat jak americkým, tak čínským dodavatelům. Dodáváme zde do výrobních závodů ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. V posledních třech letech jsme sem vyexpedovali přes 12 milionů fitinků.

Ostatních 30 procent tržeb generujeme díky dodávkám do oblasti leteckého průmyslu a energetiky. Jedná se především o výrobu převodovek pro turbovrtulové letecké motory a ozubená kola pro výrobce energetických zařízení i jiných strojů.

Jaké jsou aktuální plány?

Klíčovým trhem je pro nás aktuálně evropský trh, kde se chceme ještě více etablovat zejména v sektoru automotive. Velký potenciál ale vidíme v severoamerickém trhu, kde bychom chtěli v následujících letech postupně růst a posilovat o zhruba pět až deset procent ročně.

Pro výrobce klimatizačních systémů, kterým dodáváme naše fitinky, jsou zejména USA perspektivním trhem. Američtí spotřebitelé u automobilů tradičně kladou velký důraz na komfortní výbavu. Výsledkem toho je skutečnost, že v současné době je klimatizace součástí základní výbavy fakticky každého nového osobního nebo užitkového vozidla vyrobeného ve Spojených státech. Automobily vybavené klimatizací také standardně vyžadují půjčovny a taxislužby, kam každoročně zamíří významná část automobilové produkce. Odhaduje se, že velikost automobilového trhu HVAC ve Spojených státech je přibližně 2,5 miliardy dolarů, což představuje asi 20 procent světové produkce. Přibližně 60 procent trhu připadá na systémy HVAC osobních vozidel, očekává se však, že trh pro lehká užitková vozidla dále v budoucnu poroste. Zatímco u osobních automobilů jsou v současnosti trendem automatické klimatizace s více zónami s odlišným nastavením teploty, u lehkých užitkových vozidel stále existují případy, kdy klimatizace není součástí standardní výbavy. Právě v segmentu lehkých užitkových vozidel se očekává stabilní růst. Klesat bude s nejvyšší pravděpodobností podíl manuálních klimatizací.

Posílit chceme také ve výrobě ozubených kol, kde v následujících letech plánujeme poměrně masivní investici v řádech několika desítek milionů korun do nových výrobních technologií.

 

PRESTIŽNÍ VÝZVOU JE GIGANTICKÝ PROJEKT NEJMODERNĚJŠÍHO LETECKÉHO TURBOMOTORU

 

Co vnímá CZ-AUTO jako zásadní příležitost?

Asi aktuálně největší výzvou je pro nás rozšíření spolupráce se GE Aviation, které plánuje z Česka udělat jednoho z nejvýznamnějších leteckých výrobců v Evropě. Do několika let tu hodlá vyrábět 400 až 600 turbovrtulových motorů ročně, do roku 2022 plánuje vystavět největší leteckou továrnu svého druhu na světě. Nedávno v Praze pořádalo dodavatelský summit, kam jsme mimo jiné byli pozváni i my. Hlavním tématem, které se zde řešilo, byly dodávky komponent pro nový motor ATP. My jsme v rámci potenciálního kontraktu připraveni nabídnout dodávky jednotlivých dílů, ale především dodávky podsestav. Naším cílem je také spolupodílet se i na vývoji nového motoru a jeho dalších modifikací. Zároveň máme informace, že GE hodlá nabídnout českým leteckým dodavatelům také spolupráci na výrobě jiných leteckých motorů v USA přes GE Honda a další své firmy. I toto případné rozšíření vzájemné spolupráce by pro nás bylo velmi zajímavé, zvlášť na americkém trhu, kde jsme poměrně velmi aktivní v automobilovém průmyslu.

Spatřujete v podnikání výrazné problémy nebo hrozby, jako je například celostátní nedostatek odborných zaměstnanců?

Hrozeb v podnikání je samozřejmě celá řada a zpravidla se objevují náhle a nečekaně. Jsme výhradně exportní výrobce, negativní vliv na nás může mít jakákoli krize ekonomického nebo i politického charakteru. Klíčový je pro nás vývoj prodeje automobilů v globálním pohledu. Jakýkoli nenadálý propad se promítne i do naší výroby.

V dlouhodobějším pohledu se pak může stát hrozbou také aktuálně stále více citelný problém s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků zejména na odborných pozicích.

 

ZAMĚSTNANECKÝM LÁKADLEM JSOU ATRAKTIVNÍ OBORY I FINANČNÍ ZDRAVÍ FIRMY

 

Patříme mezi největší zaměstnavatele ve Zlínském kraji, jsme stabilní společnost pohybující se v atraktivních oborech (zbrojařský, automobilový, letecký průmysl), v rámci výroby, zejména ve zbrojařské a letecké části, disponujeme poměrně jedinečným know-how, které je pro většinu našich zaměstnanců a uchazečů o práci u nás velkou výzvou a lákadlem. Firma je finančně zdravá, dlouhodobě rosteme. To jsou naše klíčové konkurenční výhody v rámci zaměstnanecké politiky.

České strojírenství jako celek obecně roste, ale zároveň začíná už pomalu narážet na strop. Jedním z důvodů, proč se tak děje, je bohužel i nedostatek kvalitních zaměstnanců zejména odborných strojírenských profesí. Firmy by rády rostly dál, nemají zase až tak problém získávat nové zakázky, problémem ale je, že je nemají jak pokrýt, resp. jim chybí lidské zdroje. V CZ-AUTO se nejvíce potýkáme s nedostatkem operátorů CNC a technologů.

Kromě celé řady zaměstnaneckých benefitů (viz níže) se k tomuto problému snažíme přistupovat velmi aktivně. Spolupracujeme proto například se Střední školou – centrem odborné přípravy technické (COPT) v Uherském Brodě, kde společně hledáme možnosti propojení teoretické a praktické přípravy potenciál­ních zaměstnanců vyučených v oboru. Studenti tak realizují odborné praxe přímo v našich výrobních provozech, poskytujeme škole možnost v rámci výuky využívat některá naše nepotřebná měřidla, stroje, zařízení apod. Se zástupci vedení Střední školy – COPT jsme nedávno projednali možnosti úprav učebních osnov v oblastech, které jsou dnes nedílnou součástí moderních výrob. Studenti tak budou seznamováni se základními metodikami průmyslového inženýrství, jako je 5S či OEE, vizualizace pracovišť a rovněž s principy týmové spolupráce apod. Tím nejdůležitějším z této spolupráce je ale samozřejmě nábor absolventů. Jenom v letošním roce projevilo zájem k nám nastoupit zhruba 50 studentů.

Formou různých školení, rekvalifikací a kurzů se snažíme, aby naši zaměstnanci rostli po odborné a profesní stránce. Máme poměrně široký program různých finančních i nefinančních podpor.

V březnu jsme otevřeli přímo v areálu naší společnosti vlastní polikliniku, která bude poskytovat služby pro naše zaměstnance, výhledově také pro jejich rodinné příslušníky a seniory z řad našich bývalých zaměstnanců. V nově zrekonstruované budově chceme postupně rozšiřovat lékařský dům podle přání našich zaměstnanců. Chceme jim ho v podstatě ušít na míru na základě jejich požadavků. Ak­tuálně zde nabízíme masáže, fyzioterapeutickou léčbu a zubní ordinaci. Následovat budou brzy další lékařské a zdravotnické specializace.

Zadejte e-mailovou adresu

a nic z Aerospace vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.


TOP Rozhovory

ZA DVA ROKY BUDOU MOCT LIDÉ CESTOVAT VLEŽE

ZA DVA ROKY BUDOU MOCT LIDÉ CESTOVAT VLEŽE

Vydáno 26.10.2018

fl_cs|fl_en

Společnost Zodiac Galleys Europe bude instalovat spací moduly do nákladních letounů A330. Airbus doufá, že souhlas úřadů pro leteckou přepravu získá do roku 2020. „Naše firma už má velmi pozitivní zpětnou vazbu od několika leteckých společností,“ uvedl Philippe Gilles Michel, generální ředitel společnosti.

PILOT MUSÍ VĚDĚT, JAK ZOBRAZIT SPRÁVNÉ INFORMACE

PILOT MUSÍ VĚDĚT, JAK ZOBRAZIT SPRÁVNÉ INFORMACE

Vydáno 15.10.2018

fl_cs|fl_en

Jak se létání změnilo z pohledu pilota? Co je dnes jeho hlavní výzvou ve srovnání s výzvami před deseti dvaceti lety? „Dobrou zprávou je, že létání jako takové se nezměnilo,“ říká Thomas (Tom) Reinert, testovací pilot ve společnosti Grob Aircraft SE, Německo

MUSÍTE BÝT PŘIPRAVENÍ NABÍDNOUT TO NEJLEPŠÍ

MUSÍTE BÝT PŘIPRAVENÍ NABÍDNOUT TO NEJLEPŠÍ

Vydáno 2.10.2018

fl_cs|fl_en

Česká společnost Frentech Aerospace se významnou měrou podílí na vesmírných projektech. Svou stopu již zanechala na Marsu, díly z její produkce zamíří k Jupiteru. „Přiznám se, že mě nikdy nenapadlo, že se někdy takto podívám do vesmíru,“ říká Pavel Sobotka, ředitel společnosti.

HRAJEME VELKOU ROLI V OBLASTI BEZPEČNÉHO LÉTÁNÍ

HRAJEME VELKOU ROLI V OBLASTI BEZPEČNÉHO LÉTÁNÍ

Vydáno 25.9.2018

fl_cs|fl_en

„Bezpečnost v leteckém průmyslu je a vždy bude tématem číslo jedna a dovolím si říct, že společnost Honeywell historicky hrála velkou roli v budování a posouvání bezpečnosti v leteckém průmyslu,“ říká v rozhovoru pro Svět průmyslu David Kozák, ředitel společnosti Honeywell v České republice.

Zobrazit Více

Zadejte e-mailovou adresu

a nic z Aerospace vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

Další zprávy

Airbus chce ve zbrojařské divizi zrušit 2362 pracovních míst

Airbus chce ve zbrojařské divizi zrušit 2362 pracovních míst

Vydáno 20.2.2020

fl_cs|fl_en

Evropský výrobce letecké techniky Airbus hodlá ve své zbrojařské a kosmické divizi zrušit 2362 pracovních míst. Oznámila to dnes firma, která tak reaguje mimo jiné na odklady zbrojních kontraktů. Dodala, že divize již o plánovaném snížení počtu zaměstnanců začala jednat s evropskou závodní radou. Divize, která vznikla při restrukturalizaci podniku v roce 2014, v současnosti […]

Italové požadují u ÚOHS zákaz plnění smlouvy na armádní vrtulníky

Italové požadují u ÚOHS zákaz plnění smlouvy na armádní vrtulníky

Vydáno 20.2.2020

fl_cs|fl_en

Italský výrobce vojenských vrtulníků, firma Leonardo podal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) návrh na zákaz plnění smlouvy mezi ministerstvem obrany a firmou Bell z USA, řekl ČTK mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Firma Bell má podle smlouvy podepsané v závěru minulého roku dodat české armádě 12 vojenských vrtulníků. Italský výrobce podal také loni v […]

INNOVATION AND AVIATION SUMMIT 2020 PŘINESE ODPOVĚDI NA HLAVNÍ VÝZVY LETECKÉHO A VESMÍRNÉHO PRŮMYSLU DNEŠKA

INNOVATION AND AVIATION SUMMIT 2020 PŘINESE ODPOVĚDI NA HLAVNÍ VÝZVY LETECKÉHO A VESMÍRNÉHO PRŮMYSLU DNEŠKA

Vydáno 17.12.2019

fl_cs|fl_en

ZÁSTUPCI NEJEN ČESKÝCH, ALE I ZAHRANIČNÍCH SPOLEČNOSTÍ SE SEJDOU V PRAZE, ABY NASTÍNILI BUDOUCÍ VÝVOJ LETECKÉHO PRŮMYSLU, JEDNOHO Z NEJRYCHLEJI SE ROZVÍJEJÍCÍCH ODVĚTVÍ, A PRODISKUTOVALI VÝZVY A PŘÍLEŽITOSTI, KTERÉ S SEBOU PŘINÁŠÍ VÝVOJ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ, ROZVOJ DIGITALIZACE ČI ROLE UMĚLÉ INTELIGENCE. V Praze proběhne konference Innovation & Aviation 2020. Špičky v oboru zde představí nové […]

Aero dodalo armádě poslední L-159T1 po pravidelných opravách

Aero dodalo armádě poslední L-159T1 po pravidelných opravách

Vydáno 17.12.2019

fl_cs|fl_en

Vzdušné síly Armády ČR převzaly od domácího leteckého výrobce AERO Vodochody AEROSPACE a.s. poslední z pěti dvoumístných letounů L-159T1 po pravidelné údržbě PP2000. Nyní disponuje 21. základna taktického letectva Čáslav celkem osmi dvoumístnými pokročilými cvičnými a lehkými bojovými letouny L-159, tedy pěti L-159T1+ a také třemi letouny L-159T2 dodanými na jaře letošního roku. „Dvoumístné verze letounu […]

Dodávky Boeingu v prvních 11 měsících roku klesly na polovinu

Dodávky Boeingu v prvních 11 měsících roku klesly na polovinu

Vydáno 11.12.2019

fl_cs|fl_en

Dodávky Boeingu se v prvních 11 měsících roku snížily na polovinu. Zatímco loni do konce listopadu dodal americký výrobce letecké techniky na trh 704 letadel, letos jich bylo 345. Firma to uvedla ve svém dnešním sdělení. Podle agentury Reuters to byla také méně než polovina dodávek, kolik ve stejné době uvedl na trh Airbus – […]

Studie: Civilní letectví čekají nová bezpečnostní rizika

Studie: Civilní letectví čekají nová bezpečnostní rizika

Vydáno 12.11.2019

fl_cs|fl_en

Civilní letectví bude v příštích desetiletích čelit výzvám a bezpečnostním rizikům počínaje nedostatkem pilotů přes nárůst vzdušných turbulencí a kybernetické útoky až po přeplněná letiště. Uvádí to studie průmyslové pojišťovny AGCS a americké Univerzity letectví a kosmonautiky Embry Riddle, z níž cituje agentura DPA. Civilní letectví zaznamenalo v uplynulých šedesáti letech velký rozvoj, právě to by ale mohlo do budoucna představovat […]

Zobrazit Více
Objednejte si předplatnéMám zájem